Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Arne Ebbesen

+45 2045 8895

Kontorassistent med specialet offentlig administration (EUX)

Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

Som kontorassistent med specialet offentlig administration lærer du om journalarbejde og informationsopgaver. Du lærer også sagsbehandling. Det kan fx være en borgers henvendelse til kommunen, hvor du finder oplysninger og foreslår løsninger. Du kan kun tage uddannelsen som EUX.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1: 9/8-21. Grundforløb+ & Grundforløb 2: 9/8-21. 25/10-21. 17/1-22. 4/4-22.
 • Ansøgningsfrister:
  5/8-21 (GF1 & GF2). 21/10-21 (GF2). 13/1-22 (GF1 & GF2). 31/3-22 (GF2).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  3 år
 • Studiested:
  Grundforløb: Næstved, Ringsted, Slagelse, Haslev og Vordingborg. Hovedforløb: Næstved, Ringsted, Slagelse & Vordingborg.
 • Online uddannelse
  Du kan også tage denne uddannelse online. Sæt X i online, når du søger.
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Få vejledning
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning

Job og videreuddannelse

Job:
Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper. Indenfor specialet offentlig administration kan det fx være; retsvæsen, forsvar, politi, hospital uddannelsesinstitutioner, arbejdsformidlinger m.m. 

Videreuddannelse:
Med en afsluttet kontoruddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Du har mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse:

 • erhvervsakademiuddannelse
 • professionsbacheloruddannelse
 • universitetsbacheloruddannelse

Uddannelsen findes kun som EUX

Kontoruddannelsen skal tages med EUX. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau. 

ZBC kontorassistent - elev bag computer

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

Hvis du vil i gang med en uddannelse inden for Business og har forladt 9. klasse for mindre end 2 år siden eller 10. klasse for mindre end 1 år siden, så skal du tage Grundforløb 1.

Når du ansøger på optagelse.dk, anbefaler vi, at du vælger hovedområdet: "Business" og fagretningen "Kontor, handel og forretningsservice".

Hvis du vil være kontorelev i det offentlige

Specialet offentlig administration henvender sig til kontorelever indenfor det offentlige, herunder kommune, region og stat. Du lærer at indgå i virksomhedens administrative funktioner og undervises inden for hovedområderne, kommunikation og formidling, lovgivning og myndighedsudøvelse, politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde.

En vigtig del af arbejdet som kontorassistent går også ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du vil bruge IT til en stor del af dit arbejde. 

ZBC kontorassistent - elev passer telefonen

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Praktikplads med løn

Praktik med løn
Det er din opgave at finde din praktikplads, men ZBC har vejledere, der kan hjælpe dig. Praktikvirksomheden, og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Mulighed for skolepraktik
Kan du ikke finde en praktikplads, eller mister du din praktikplads, tilbyder skolen dig en praktikplads på ZBC.

Praktik i udlandet

Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm - klik her

ZBC kontorassistent - elev ved computer

Kontoruddannelsen skal tages som EUX-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau. Nogle af fagene skal du gennemføre på grundforløbet, inden du kan starte på det studiekompetencegivende forløb.

Andre fag skal du gennemføre, mens du går på det studiekompetencegivende forløb, og inden du kan starte på hovedforløbet. 

I løbet af kontoruddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informationsteknologi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C 

Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger. 

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores vejledere.

Optagelse

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie i Slagelse - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være kontorassistent med speciale i offentlig administration? Så kunne det være, at der var andre uddannelser indenfor hovedområdet kontor, handel og forretningsservice, der også var dig.

Andre uddannelser for dig