Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Susanne Nøhr Wiuff

+45 4172 1202

Entreprenør- og Landbrugsmaskinuddannelsen

Du reparerer og vedligeholder de maskiner, der bruges inden for byggeri, landbrug eller skovbrug.

Du skal have lyst til at arbejde med IT, teknik og mekanik både på værkstedet og ude hos kunder.

Arbejdet som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker kræver, at du er ansvarsbevidst og har lyst til at arbejde selvstændigt. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen lærer dig at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner.

Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet.  

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1: 9/8-21. Grundforløb+ & Grundforløb 2: 9/8-21. 25/10-21. 17/1-22. 4/4-22.
 • Ansøgningsfrister:
  5/8-21 (GF1 & GF2). 21/10-21 (GF2). 13/1-22 (GF1 & GF2). 31/3-22 (GF2).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  2 år og 6 måneder til 5 år
 • Studiested:
  Grundforløb 2: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning

Job og videreuddannelse

Job:
Som Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker er du ansat på værksteder som mekaniker, der reparerer og servicerer entreprenør- eller landbrugsmaskiner. Værkstederne kan være selvstændige eller høre under importører og forhandlere af maskinerne.

Som Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker kan du få arbejde på en maskinstation eller fabrik for landbrugsmaskiner. Du kan også få arbejde med handel, udlejning eller reparation af entreprenørmaskiner. 

Videreuddannelse:
Når du er færdig med din uddannelse som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan blandt andets søge ind på erhvervsakademiuddannelser som driftsteknolog – Offshore eller produktionsteknolog.  

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse. Med en EUX kan du læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial uddannelse. 

ZBC Entreprenør- og landbrugmaskinuddannelsen - elever reparerer maskiner

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

ZBC erhvervsuddannelse - sådan er din erhvervsuddannelse bygget op

Hvis du vil i gang med en uddannelse inden for området Auto eller Industri, IT og transport og har forladt 9. klasse for mindre end 2 år siden eller 10. klasse for mindre end 1 år siden, så skal du tage Grundforløb 1.

Når du ansøger på optagelse.dk, anbefaler vi, at du vælger hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport og fagretningen "Industri, IT og transport" (Slagelse) eller Auto (Ringsted).

Praktikplads med løn

Praktikplads med løn  
Inden du kan starte på hovedforløbet af din uddannelse, skal du finde en praktikplads i en godkendt praktikvirksomhed (og I skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale).  

Det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed, men ZBC har praktikpladsvejledere, der kan hjælpe dig. 

Praktik i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. ZBC har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Kom til informationsmøde på skolen, når du er startet på din uddannelse.   

ZBC Entreprenør- og landbrugmaskinuddannelsen - elev reparerer traktor

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Her er nogle af de fag, du får på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen:

 • Førstehjælp og arbejdsmiljø 
 • Styretøj og bremser  
 • IT  
 • Fysik
 • Matematik
 • Dansk 
 • Engelsk  
 • Benzin- og dieselmotorer 
 • Hydraulik 

Når du uddanner dig til entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker, kan du vælge følgende specialer:

 • Materielmekaniker
 • Entreprenørmaskinmekaniker
 • Landbrugsmaskinmekaniker
 • Personliftmekaniker
 • Landbrugssmed
 • Kranmekaniker

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie i Slagelse - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores vejledere.

Optagelse

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker? Så kunne det være, at der var andre uddannelser indenfor hovedområdet teknologi, byggeri og transport, der også var dig.

Andre uddannelser for dig