Anlægsgartner med EUX

Hvis du gerne vil være anlægsgartner og samtidig gerne være student, så er Erhvervsfaglig Studentereksamen (EUX) Anlægsgartner måske noget for dig

Som anlægsgartner med EUX sammensætter og passer du grønne områder og er med til at skabe parker, haver, kirkegårde og andre udendørs miljøer, som er funktionelle og smukke. 
 
Når du uddanner dig til anlægsgartner, lærer du at arrangere træer, blomster, stauder og græs for at anlægge en flot park, have eller et anlæg. Du lærer at bygge trapper, støttemure og blomsterkummer og lægge sten i indkørsler og på trapper. Du lærer også om have stilarter som for eksempel japanske haver. En vigtig del af arbejdet går ud på at bruge maskiner som traktor og minigraver til større opgaver. Du lærer at arbejde med beton fliser og natur materialer, der bruges til et flot anlæg.  
 
Som anlægsgartner kan du arbejde i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling, men du kan også starte din egen virksomhed. På uddannelsen får du grundlæggende viden om, hvilke materialer du kan anvende til løsningen af bestemte opgaver. Du lærer desuden at vurdere og begrunde, hvilke løsninger, du synes passer bedst med hensyn til pris, holdbarhed og kvalitet. Uddannelsen giver også kendskab til sikkerhed, love og regler. 

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 19/1-24. 12/8-24.
 • Ansøgningsfrister:
  Grundforløb 1: 1/3-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25). Grundforløb 2: 11/8-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 6 måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder
Download PDF

Mød en elev: "Jeg kan godt lide at bygge og se noget tage form"

Vi har mødt Morten Drost Christophersen, som er anlægsgartner-elev på ZBCs skole Jernbjerggaard i Slagelse. 

Job og videreuddannelse som anlægsgartner EUX

Job:
Som anlægsgartner kan du få job som anlægsgartner med plejeteknikspecialet og passe grønne områder, både i parkanlæg, kommunale arealer og private haver. Eller du kan med specialet anlægsteknik ,anlægge haveanlæg, terrasser, fortov og meget mere. En anlægsgartner får ofte ansættelse i et privat firma eller i en kommunal driftsafdeling, men du kan også starte din egen virksomhed. Der er gode muligheder for job og faglig udvikling inden for faget. Jobbet kan være meget selvstændigt, hvor du får meget ansvar, eller du arbejder i makkerpar eller sjak, for at få opgaven løst. 

Videreuddannelse:
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, når du er færdig som anlægsgartner. Du kan blandt andet videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed. Samtidig har du også, grundet din EUX, mulighed for at læse videre på universiteter, hvor en gymnasial uddannelse er påkrævet.

ZBC anlægsgartner med EUX - elev arbejder udendørs

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb og et hovedforløb, som skifter mellem oplæring (praktik) og skole.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

ZBC erhvervsuddannelse - sådan er din erhvervsuddannelse bygget op

Læreplads med løn

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads, tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.

Læs mere om læreplads og skoleoplæring

Oplæring (praktik) i udlandet

Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. 

Læs mere om oplæring i udlandet

.  

ZBC anlægsgartner med EUX - elever holder pause

Kom og besøg vores skoler

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i alle 8 byer.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og erhvervsgymnasier i alle vores skolebyer.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Introduktion og brobygning - Mads Marius på besøg på ZBC

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din anlægsgartneruddannelse med EUX på et grundforløb på ZBC.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler at du vælger Fødevare, Jordbrug og Oplevelser, som er rettet mod din uddannelse til anlægsgartner. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en svendeprøve. Dit hovedforløb varer 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen er en såkaldt kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser. Så skriv en skarp ansøgning og kom igennem nøglehullet.

Se mere om optagelse

EUX fag anlægsgartner

I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende fag gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
ZBC anlægsgartner med EUX - elev lægger sten

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i 3 af vores skolebyer.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser på elevhotel

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en studievejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elever ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være anlægsgartner med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig