Landmand med specialet husdyr og planter

Som landmand arbejder du med dyr, planter og økologi. Når du vælger EUX-uddannelsen, bliver du både faglært landmand og student på én gang

Du skal kunne lide at arbejde under åben himmel. Du lærer at passe forskellige husdyr og dyrke planter og afgrøder på markerne. Vil du samtidig udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, så er landmand med specialet husdyr og planter med EUX noget for dig.


Arbejdet som landmand kræver, at du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal kunne planlægge arbejdsopgaverne også efter årstiderne. Som landmand skal du for eksempel kunne lave foderplaner til køer, grise, heste eller får, udarbejde markplaner og vedligeholde gårdens maskiner og bygninger.  

Vil du være landmand, kan du for eksempel være ansat på en gård eller du kan blive selvstændig og drive din egen gård og samarbejde med andre landmænd.  

På uddannelsen får du grundlæggende viden om husdyr, planteteknik, byggeri, regnskab og økonomi, arbejdsmiljø, samfund og planlægning.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 19/1-24. 12/8-24.
 • Ansøgningsfrister:
  Grundforløb 1: 1/3-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25). Grundforløb 2: 11/8-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 3 måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en studievejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder
Download PDF

Mød en elev: - Jeg drømmer om mit eget lille landsted

På den økologiske landbrugsskole Jernbjerggaard bliver Rikke godt rustet til at udleve sin drøm om at have sit eget lille biodynamiske landsted. Hun ønsker et sted, hvor dyrene lever så naturligt som muligt, og hvor planterne kan passe meget sig selv. 

Job og videreuddannelse landmand med EUX

Mulige jobs med en landmandsuddannelse:

 • Landmand
 • Økologisk landmand
 • Specialiseret landbrug
 • Iværksætter
 • Agro-turisme
 • Gårdbutik
 • Innovation inden for landbrugsområdet

Du kan fx læse videre til:

 • Produktionsleder
 • Agrarøkonom
 • Jordbrugs- eller produktionsteknolog
 • Have- og parkingeniør
 • Skov- og landskabsingeniør
ZBC landmand - elever på marken med køer

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb og et hovedforløb, som skifter mellem oplæring (praktik) og skole.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

ZBC erhvervsuddannelse - sådan er din erhvervsuddannelse bygget op

Læreplads med løn

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. 

Læs mere om oplæring i udlandet

ZBC landmand - elever i traktor

Kom og besøg vores skoler

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i alle 8 byer.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og erhvervsgymnasier i alle vores skolebyer.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Introduktion og brobygning - Mads Marius på besøg på ZBC

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din EUX uddannelse til landmand på et grundforløb på ZBC.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler, at du vælger Fødevare, Jordbrug og oplevelser, som er rettet mod din uddannelse med EUX til landmand. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en fagprøve. Uddannelsen til landmand med specialet husdyr og planter tager 4 år og 3 måneder.

Se mere om optagelse

EUX fag på landmandsuddannelsen

Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til landmand med specialet husdyr og planter med EUX:

 • Naturfag
 • Matematik
 • Praktiske fag
 • Økologi og Bæredygtighed
 • Dyrs anatomi og fodring
 • Markdrift

Herudover får du i løbet af din EUX-uddannelse følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau
ZBC landmand - elever i traktor

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i 3 af vores skolebyer.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser på elevhotel

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en studievejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elever ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være landmand med speciale i husdyr og planter med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig