Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Susanne Nøhr Wiuff

55 78 88 88

Landmand med specialet husdyr og planter

Med EUX får du 2 i 1 uddannelse. Du bliver både faglært landmand og student på én gang. Som landmand arbejder du med dyr, planter og økologi.

Du skal kunne lide at arbejde under åben himmel. Du lærer at passe forskellige husdyr og dyrke planter og afgrøder på markerne. Vil du samtidig udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, så er landmand med specialet husdyr og planter med EUX noget for dig.


Arbejdet som landmand kræver, at du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal kunne planlægge arbejdsopgaverne også efter årstiderne. Som landmand skal du for eksempel kunne lave foderplaner til køer, grise, heste eller får, udarbejde markplaner og vedligeholde gårdens maskiner og bygninger.  

Vil du være landmand, kan du for eksempel være ansat på en gård eller du kan blive selvstændig og drive din egen gård og samarbejde med andre landmænd.  

På uddannelsen får du grundlæggende viden om husdyr, planteteknik, byggeri, regnskab og økonomi, arbejdsmiljø, samfund og planlægning.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 18/1-21.
 • Ansøgningsfrister:
  14/1-21
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 3 måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder

Mød en elev: - Jeg drømmer om mit eget lille landsted

På den økologiske landbrugsskole Jernbjerggaard bliver Rikke godt rustet til at udleve sin drøm om at have sit eget lille biodynamiske landsted. Hun ønsker et sted, hvor dyrene lever så naturligt som muligt, og hvor planterne kan passe meget sig selv. 

Job og videreuddannelse

Mulige jobs:

 • Landmand
 • Økologisk landmand
 • Specialiseret landbrug
 • Iværksætter
 • Agro-turisme
 • Gårdbutik
 • Innovation inden for landbrugsområdet

Du kan fx læse videre til:

 • Produktionsleder
 • Agrarøkonom
 • Jordbrugs- eller produktionsteknolog
 • Have- og parkingeniør
 • Skov- og landskabsingeniør
ZBC landmand - elever på marken

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

Praktikplads med løn

Praktikplads med løn
Inden du kan starte på hovedforløbet af din uddannelse, skal du finde en læreplads i en godkendt praktikvirksomhed (og I skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale). 
Det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed, men ZBC har praktikpladsvejledere, der kan hjælpe dig.
 
Praktik i udlandet
Hvis du drømmer om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. ZBC har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Du kan deltage i informationsmøde på skolen, når du er startet på din uddannelse.  

ZBC landmand - elev med ko

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din EUX uddannelse til landmand på et grundforløb på ZBC.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler, at du vælger Fødevare, Jordbrug og oplevelser, som er rettet mod din uddannelse med EUX til landmand. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en fagprøve. Uddannelsen til landmand med specialet husdyr og planter tager 4 år og 3 måneder.

Se mere om optagelse

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

EUX fag

Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til landmand med specialet husdyr og planter med EUX:

 • Naturfag
 • Matematik
 • Praktiske fag
 • Økologi og Bæredygtighed
 • Dyrs anatomi og fodring
 • Markdrift

Herudover får du i løbet af din EUX-uddannelse følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau
ZBC landmand - elever i traktor

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om realkompetencevurdering (RKV) 

ZBC erhvervsuddannelser for voksne - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være landmand med speciale i husdyr og planter med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig