Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Susanne Nøhr Wiuff

55 78 88 88

Landmand - speciale som jordbrugsmaskinfører EUX

Du bliver både faglært og student på én gang. Som jordbrugsmaskinfører arbejder du med maskiner og markarbejde i landbruget.

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med store maskiner, og som samtidig har en god teknisk forståelse. De store maskiner er ofte styret af avanceret computerteknologi.  

Arbejdet som jordbrugsmaskinfører kræver, at du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal kunne planlægge arbejdsopgaverne og dine arbejdsopgaver varierer efter årstiderne. Som jordbrugsmaskinfører skal du for eksempel arbejde med mange forskellige landbrugsmaskiner. 

Vil du være jordbrugsmaskinfører, kan du for eksempel være ansat på en gård, en maskinstation eller du kan blive selvstændig og drive din egen gård eller passe jorden for andre landmænd.  

Jordbrugsmaskinfører er et speciale du vælger på landmandsuddannelsen. Derfor får du grundlæggende viden om husdyr, planteteknik, sprøjteteknik, byggeri, regnskab og økonomi, arbejdsmiljø, samfund og planlægning.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 18/1-21.
 • Ansøgningsfrister:
  14/1-21
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 3måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder

Mød en elev: - Et fantastisk erhverv

Anders har læreplads i Herning, men har alligevel valgt at tage sin skoleperioder på ZBC, da han er glad for fællesskabet i klassen og de dygtige lærere.

Job og videreuddannelse

Job:
Som landmand med speciale som jordbrugsmaskinfører har du gode muligheder. Landbrugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for dygtige ansatte i erhvervet. 

Som jordbrugsmaskinfører kan du køre store som små traktorer, mejetærskere, men også rendegravere, skovningsmaskiner, bulldozeremaskiner og mange flere. Jordbrugsmaskinfører bliver brugt i landbrug, gartneri og skovbrug, i entreprenørfirmaer, i stenbrud og i grusgrave. Om vinteren rydder mange jordbrugsmaskinførere sne og salter veje.

Foruden at køre og betjene maskiner har maskinføreren en anden hovedopgave, nemlig at vedligeholde og reparere udstyret. Det er afgørende både for økonomien og sikkerheden, at de mange specialmaskiner vedligeholdes på den rigtige måde. Det kan være tidskrævende og dyrt at tilkalde mekanikere og servicefolk, og derfor bliver maskinføreren også uddannet til selv at foretage mindre reparationer. 

Mange landbrug drives i praksis af maskinstationer, hvor der typisk ansættes jordbrugsmaskinfører. Også ved de helt store ejendomme og godser er der brug for jordbrugsmaskinefører. 
 
Videreuddannelse:
Du kan videreuddanne dig gennem landbrugets lederuddannelse.

Du har også andre muligheder, du kan blandt andet videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed. Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør, da du allerede har den gymnasiale uddannelse med fra EUX. 

Herudover kan du også tage supplerende AMU-kurser.

ZBC's landmandsuddannelse som jordbrugsmaskinfører - traktor på mark

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

Praktikplads med løn

Praktikplads med løn
Inden du kan starte på hovedforløbet af din uddannelse, skal du finde en læreplads i en godkendt praktikvirksomhed (og I skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale). 
 Det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed, men ZBC har praktikpladsvejledere, der kan hjælpe dig.

Mulighed for skolepraktik
Du skal selvfølgelig selv søge læreplads. Men hvis du ikke kan finde en praktikplads, eller hvis du mister din praktikplads, tilbyder skolen i stedet en praktikplads på en række af vores uddannelser. 

Praktik i udlandet
Hvis du drømmer om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. ZBC har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Du kan deltage i informationsmøde på skolen, når du er startet på din uddannelse.  

ZBC's landmandsuddannelse - elever på traktor

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

EUX fag

Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til landmand med speciale som jordbrugsmaskinfører med EUX:

 • Naturfag
 • Matematik
 • Materialeforståelse og opmåling
 • Økologiske principper
 • Anlægsteknik, plantekendskab og plantesundhedslære
 • Jord, vand og næring 

Herudover får du i løbet af din EUX-uddannelse følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau
ZBC's landmandsuddannelse - elever i traktor

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din uddannelse til jordbrugsmaskinfører på et grundforløb på ZBC. Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler, at du vælger Fødevarer, Jordbrug og oplevelser, som er rettet mod landmandsuddannelsen og dit speciale som jordbrugsmaskinfører. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en fagprøve. Uddannelsen tager 4 år og 3 måneder.

Se mere om optagelse

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om realkompetencevurdering (RKV) 

ZBC erhvervsuddannelser for voksne - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være landmand med specialet jordbrugsmaskinfører med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig