Anlægs-, bygningsstruktør og brolægger med EUX

Hvis du gerne vil være anlægs-, bygningsstruktør og brolægger og samtidig have en gymnasieuddannelse, så er en EUX-uddannelse måske noget for dig

Vil du have en uddannelse med varieret udendørs arbejde, gode jobmuligheder og hvor dagen byder på etablering af fortove, cykelstier, forsyningsledninger, arbejde med store og små maskiner og meget andet? Så er anlægs-, bygningsstruktør og brolægger noget for dig.


Som anlægs- og bygningsstruktør sørger du for, at gøre det hele klar til byggeri. Du skal grave jorden, flytte og planere den. Du skal lægge dræn, støbe fundamentet i beton, og etablere fortove, pladser og anlægge cykelstier. Du skal også anlægge betonbelægninger, etablere veje og jernbaner og kloak- og forsyningsledninger. Derudover kommer du til at køre både store og små maskiner, lige fra en rendegraver til en pladevibrator. 
 

Med en anlægs-, bygningsstruktør og brolæggeruddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med struktøruddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 12/8-24.
 • Ansøgningsfrister:
  Grundforløb 1: 11/8-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25). Grundforløb 2: 11/8-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 3 måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder
Download PDF

Anlægsstruktør - elev på uddannelsen

Jannick er glad for, at han valgte uddannelse som anlægsstruktør. På lærepladsen får han masser af ansvar, og så elsker han at køre maskiner - uanset om det er traktor eller gravemaskine føler han sig hjemme i dem.

Anlægsstruktør - job og videreuddannelse

Job
Der er stor mangel på anlægs- og bygningsstruktører, så du får gode muligheder for både at finde en praktikplads eller et job, når du er færdig med din uddannelse. Som anlægs- og bygningsstruktør bliver du ofte ansat i entreprenørvirksomheder, først og fremmest anlægsentreprenører.  Du kan også starte din egen virksomhed.

Der er gode muligheder for job og faglig udvikling inden for faget. Jobbet kan være meget selvstændigt, hvor du får meget ansvar, eller du arbejder i makkerpar eller sjak, for at få opgaven løst. 

Videreuddannelse
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, når du er færdig som anlægs- og bygningsstruktør. Med EUX har du mulighed for at starte direkte på ingeniør- og arkitektuddannelser. Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne, Byggetekniker, Byggekoordinator, Energiteknolog, Kort- og landmålingstekniker og Bygningskonstruktør. 

ZBC anlægs-, bygningsstruktør og brolægger - elev i gravemaskine

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb og et hovedforløb, som skifter mellem oplæring (praktik) og skole.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

ZBC erhvervsuddannelse - sådan er din erhvervsuddannelse bygget op

Læreplads med løn

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads, tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.

Læs mere om læreplads og skoleoplæring

Oplæring (praktik) i udlandet

Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. 

Læs mere om oplæring i udlandet

ZBC anlægs-, bygningsstruktør og brolægger - elev arbejder med stensætning

Kom og besøg vores skoler

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i alle 8 byer.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og erhvervsgymnasier i alle vores skolebyer.

Få inspiration til at vælge uddannelse.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Introduktion og brobygning - Mads Marius på besøg på ZBC

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i 3 af vores skolebyer.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser på elevhotel

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din anlægs- og bygningsstruktøruddannelse på et grundforløb på ZBC.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler, at du vælger Byggeri, Teknologi og Transport, som er rettet mod din uddannelse til anlægsstruktør. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en svendeprøve.

Se mere om optagelse

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en studievejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elever ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være anlægs- og bygningsstruktør med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig