Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Susanne Nøhr Wiuff

+45 4172 1202

Anlægs-, bygningsstruktør og brolægger med EUX

Hvis du gerne vil være anlægs-, bygningsstruktør og brolægger og samtidig have en gymnasieuddannelse, så er en EUX måske noget for dig

Vil du have en erhvervsuddannelse med varieret udendørs arbejde, gode jobmuligheder og hvor dagen byder på etablering af fortove, cykelstier, forsyningsledninger, arbejde med store og små maskiner og meget andet? Så er anlægs-, bygningsstruktør og brolægger noget for dig.


Som anlægs- og bygningsstruktør sørger du for, at gøre det hele klar til byggeri. Du skal grave jorden, flytte og planere den. Du skal lægge dræn, støbe fundamentet i beton, og etablere fortove, pladser og anlægge cykelstier. Du skal også anlægge betonbelægninger, etablere veje og jernbaner og kloak- og forsyningsledninger. Derudover kommer du til at køre både store og små maskiner, lige fra en rendegraver til en pladevibrator. 
 

Med en anlægs-, bygningsstruktør og brolæggeruddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med struktøruddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1 & Grundforløb 2: 18/1-21. 9/8-21. 17/1-22.
 • Ansøgningsfrister:
  14/1-21. 5/8-21. 13/1-22.
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 3 måneder
 • Studiested:
  Grundforløb og hovedforløb: Slagelse
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder

Mød en elev: - At blive struktør er den bedste beslutning, jeg har taget

René har skiftet arbejdet som brandmand ud med uddannelsen til struktør på ZBC Slagelse, og det har han ikke fortrudt. Noget af det han særligt værdsætter er, at arbejdet er fysisk, varieret og at man er meget udenfor.

Job og videreuddannelse

Job:
Der er stor mangel på anlægs- og bygningsstruktører, så du får gode muligheder for både at finde en praktikplads eller et job, når du er færdig med din uddannelse. Som anlægs- og bygningsstruktør bliver du ofte ansat i entreprenørvirksomheder, først og fremmest anlægsentreprenører.  Du kan også starte din egen virksomhed.

Der er gode muligheder for job og faglig udvikling inden for faget. Jobbet kan være meget selvstændigt, hvor du får meget ansvar, eller du arbejder i makkerpar eller sjak, for at få opgaven løst. 

Videreuddannelse:
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, når du er færdig som anlægs- og bygningsstruktør. Med EUX har du mulighed for at starte direkte på ingeniør- og arkitektuddannelser. Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne, Byggetekniker, Byggekoordinator, Energiteknolog, Kort- og landmålingstekniker og Bygningskonstruktør. 

ZBC anlægs-, bygningsstruktør og brolægger - elev lægger sten

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

Praktikplads med løn

Praktikplads med løn
Inden du kan starte på hovedforløbet af din uddannelse, skal du finde en praktikplads i en godkendt praktikvirksomhed (og I skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale). 
Det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed, men ZBC har praktikpladsvejledere, der kan hjælpe dig.


Mulighed for skolepraktik  
Du skal selvfølgelig selv søge læreplads. Men hvis du ikke kan finde en praktikplads, eller hvis du mister din praktikplads, tilbyder skolen i stedet en praktikplads på en række af vores uddannelser.

Praktik i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. ZBC har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Kom til informationsmøde på skolen, når du er startet på din uddannelse.  

ZBC anlægs-, bygningsstruktør og brolægger - elev arbejder med stensætning

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til anlægsstruktør med EUX:

 • Byggeri og Samfund
 • Matematik
 • Materialeforståelse og opmåling
 • Teknologi og tegningsforståelse
 • Vej, anlæg og belægning 
 • Bygge- og anlægsteknik  
   

Herudover får du i løbet af din EUX-uddannelse følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Teknikfag B - byggeri og energi

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Vælger du Anlægs- og bygningsstruktør, kan du vælge mellem følgende specialer:

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger 

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Hvordan kommer jeg i gang?

Kom i gang med din anlægs- og bygningsstruktøruddannelse på et grundforløb på ZBC.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 først. Det varer 20 uger. Alle Grundforløb 1 giver adgang til alle grundforløb 2, men vi anbefaler, at du vælger Byggeri, Teknologi og Transport, som er rettet mod din uddannelse til anlægsstruktør. 
 
Når du har gjort dit Grundforløb 2 færdigt, skal du på hovedforløb. Det veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, og du afslutter med en svendeprøve.

Se mere om optagelse

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om realkompetencevurdering (RKV) 

ZBC erhvervsuddannelser for voksne - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være anlægs- og bygningsstruktør med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser, der også var dig.

Andre uddannelser for dig