Start din kontor-, handel- eller detailuddannelse online

Du kan nu tage de første 20 uger af din kontor-, handels- eller detailuddannelse som fjernundervisning. Læs mere og tilmeld dig i dag.

Online-undervisning Business er for dig, hvis du fx:

  • Har et job, som kræver, at du arbejder i normal skoletid
  • Bor langt fra skolen
  • Har en hverdag, som kræver mere fleksibilitet

Du kan ansøge om optagelse på www.optagelse.dk

HUSK at skrive i bemærkningsfeltet på optagelse.dk, at du ønsker et online-forløb.

Læs mere om Businessuddannelserne, se ansøgningsfrister og uddannelsesstart:

Detailuddannelsen

Digital handel B2B

Eventkoordinator

Handelsassistent

Handelsuddannelsen

Kontorassistent med specialet administration

Kontorassistent med specialet offentlig administration

Kontorassistent med specialet økonomi

Kontoruddannelsen

Logistikassistent

Salgsassistent - convenience

 

Det er kun de første 20 uger af din uddannelse, du kan tage online. Det kalder vi grundforløb 2.

ZBC Business online undervisning - elever ved tavle

Tag din erhvervsuddannelse online

Hør karrierevejleder Connie Toft fortælle om at tage uddannelse online.

Hvad kræver det at starte uddannelse online?

Det kræver en computer eller tablet med internetforbindelse, som du er vant til at bruge. Du skal også have webcam og headset med mikrofon tilsluttet. Du deltager i onlinemøder, onlinefremlæggelser m.m., og der skal du og din underviser have mulighed for at se og høre hinanden.

Du bliver en del af et digitalt læringsrum på ZBC, hvor du får adgang til et overskueligt og virtuelt klasselokale igennem vores Moodle-platform. Du får adgang til al undervisningsmateriale, herunder onlinebøger, undervisningsvideoer, opgaver og meget mere.

Undervejs vil der være opgaver, som du skal fremlægge online for din underviser. Her vil du få feedback, som du kan bruge til de efterfølgende opgaver og til onlineeksamen.

Får du brug for hjælp til skolearbejdet, står vores onlineundervisere klar til at hjælpe dig via mail, telefon, onlinemøde eller spørgeforum i det virtuelle klasselokale.

Du skal være opmærksom på, at du i løbet af onlineuddannelsen skal bruge Word, Excel og Powerpoint fra Microsoft Office-pakken. Dels vil du blive undervist i Officepakken, og dels skal disse programmer anvendes ved aflevering og onlinefremlæggelse af opgaver. Du behøver ikke være superbruger, dog vil det være en fordel for dig at have kendskab til programmerne. Vi benytter desuden TEAMS til vores online undervisning, og du vil naturligvis blive introduceret til dette.

Online-uddannelse kontor og handel - elev ved computer

Studieaktivitet

Som onlinestuderende på ZBC stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktivt deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen samt læse pensum og aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være onlinestuderende stiller krav til din selvdisciplin, fordi du selv bestemmer, hvornår du vil læse og lave opgaver - du skal overholde de afleveringsfrister, der er i forløbsplanen.

Onlineforløbet forsøger at tilgodese din planlægning. Der vil forekomme tidspunkter for fælles opsamlinger, hvor tidspunktet er fast. Du har alligevel en mere fleksibel skoledag end ellers, og der vil stadig være deadlines og nogle faste mødetidspunkter.

ZBC Business online uddannelse - elever i butik

Fysisk fremmøde

Du arbejder hovedsageligt online med uddannelsen, men du vil også skulle møde fysisk op på skolen svarende til 4 dage.

Hvad er adgangskravene?

  • Du skal have afsluttet Grundforløb 1 eller folkeskolen for mere end 1 år siden.
  • Du skal have bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau med et karaktergennemsnit på mindst 02.

Realkompetencevurdering

Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en individuel vurdering af, om du skal tage hele eller dele af Grundforløb 2.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne og Realkompetencevurdering her.

Vil du vide mere?

Har du flere spørgsmål til uddannelsen, dens opbygning eller bare generelt til din eventuelle studiestart, kan du kontakte:

Uddannelsesleder Søren Bartholdy
Tlf.: 2097 0725
Mail: bart@zbc.dk 

Uddannelsessekretær Anni Aasager Bendix Hansen
Tlf.: 3193 5626
Mail: abha@zbc.dk.