ZBC og verdensmålene

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Verdensmålene er en prioriteret strategisk indsats for ZBC. Vi blev i foråret 2020 optaget som UNESCO verdensmålsskole

ZBC holder skarpt fokus på verdensmålene og sikrer kvalitet og relevans både i uddannelserne og alle andre aspekter af ZBC's virke.

ZBC blev i foråret 2020 optaget som UNESCO verdensmålsskole. Det betyder, at ZBC anerkendes for aktivt at arbejde med verdensmålene, og dermed tager ansvar for både at uddanne til fremtiden og sikre en mere bæredygtig drift.

Hvad arbejder vi med på ZBC ift. Verdensmålene? 

  • At bringe verdensmålene ind i undervisningen
  • At have aktive verdensmålsråd og verdensmålsambassadører
  • At bruge klimaregnskabet, som et "styreredskab" for drift-optimering
  • At øge fokus på grøn energi 
  • At mindske madspild i vores kantiner  
  • At sikre kontinuerlig optimering af affaldssortering

Der arbejdes løbende på løsninger som støtter op om verdensmålene, såsom el-lade stationer, sammenkørselsordninger etc.

Læs nærmere om ZBC's klimaregnskab for 2021 her. 

Læs nærmere om ZBC's klimaregnskab for 2022 her.