Optagelsesprøve til HHX og HTX

Vil du gerne starte på HHX eller HTX, men er ikke erklæret uddannelsesparat?


Så skal du søge om optagelse via optagelse.dk. Herefter bliver du indstillet til en optagelsesprøve.

Selve prøven er en skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Vi har løbende optagelsesprøver i følgende byer. Datoer følger:

Slagelse hhx/htx: 

Næstved hhx:

Ringsted hhx/htx: 

Vordingborg hhx/htx: 

Optagelsesprøven den 4. august 2020 er afholdt.

Du får ikke tid til at forberede dig på prøven, før den afholdes.

Prøven afholdes på ZBC's gymnasier i Næstved, Ringsted, Slagelse og Vordingborg. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: Gitte Morgenstjærne, mobil 4171 0927, mail: gmor@zbc.dk 

 

 

 

ZBC optagelsesprøve til HTX og HHX - elev med papirer