Kvalitet på ZBC

Her kan du finde oplysninger om vores resultater og evalueringer på ZBC

På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik på at styrke den pædagogiske kvalitet i undervisningen og udviklingen af ZBC generelt.

Interne undervisningsevalueringer og trivselsundersøgelser på ZBC bidrager med data til analyse, refleksion og udvikling af undervisningen og læringsrummet på ZBC.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Ministeriet for Børn og Undervisning stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden via centrale database. Nøgletallene for ZBC hentes fra STIL’s databank og findes under ”Kvalitet” på de enkelte uddannelsesområder. 

Kvalitet i undervisningen - elever i balje foran skolehjem

Evaluering af kvaliteten i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er samlet i et fælles system for alle udbydere af AMU-uddannelse - nemlig viskvalitet.dk.

Evalueringen af AMU-uddannelserne er opdelt i deltagerevalueringer fra deltagere på AMU-kurserne og virksomhedsevalueringer fra virksomheder, der har haft medarbejdere på AMU-kursus. Alle oplysninger er samlet på vis kvalitet.

Alle brugere og ikke-brugere skal kunne se de overordnede resultater. De daglige brugere har derudover adgang til alle detaljerne. 

Denne løsning er valgt, fordi en større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne er med til at gavne en konstruktiv dialog om arbejdsmarkedsuddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

2020:

Deltagerevalueringer for AMU på ZBC i 2020

Virksomhedsevalueringer for AMU på ZBC i 2020

2019:

Deltagerevalueringer for AMU på ZBC i 2019

Virksomhedsevalueringer for AMU på ZBC i 2019

Se ZBC's evalueringer af AMU 2019